söndag 1 april 2018

Folksagan på Björklinge 79:1

Att man allt för sällan tar sig tiden att utforska hemmaplan är välkänt. Några km hemifrån vid platsen "Broholm" står en Runsten. Inte så märkvärdigt kan tyckas då det står runstenar i var och varannan vägkrök.här i Uppland. Men den här stenen är speciell. Hästarna skyggar alltid lite när de ska gå över bron vid platsen och inte förrän nu när jag äntligen tog mig tid att tyda stenen förstår jag varför.
 Runstenen som är av ljusgrå granit är  1,2 m hög och 1 m bred vid basen. Den restes på Järnåldern och är så långt en vanlig runsten.
Texten lyder:
"lilla hästen, mellanhästen och stora hästen skulle gå till sätern att beta. Trollet i forsen ville äta den feta. Lilla hästen och mellanhästen lurade med list. Stora hästen besegrade trollet till sist"


Det känns overkligt att den gamla kända folksagan har sitt ursprung här i mina trakter och att den senare nesligt har skrivits om till att handla om bockar, det vet väl alla att tre bockar inte skulle klara av att gå till sätern att beta utan att stånga ihjäl varandra på vägen dit! Vi har fått indikationer på att trollet eller dess ättlingar fortfarande är i livet och därför vidtar vi alltid försiktighet på platsen.
Här stannar hästarna och spanar efter eventuella troll innan passage.

Vi är noga med att alltid låta den lilla hästen gå först över trollebron.......


för att sedan låta mellanhästen och stora hästen passera.